Inmätning

Kart- och mättjänster

Projekteringsinmätning
Med hög precision

Inmätning som ger dig full kontroll på bygget

Vill du ha full kontroll på ditt byggprojekt före, under och efter projektet? Anlita oss på GeoDeal så kan vi göra en noggrann och detaljerad inmätning. Vi kan hjälpa dig med inmätning för schaktning – ett säkert sätt att få kontroll på en kostnad som ofta kan bli en väsentlig del av budgeten för ett byggprojekt.

Vi arbetar med alla typer av mätningsteknik inom bygg- och anläggningsprojekt – vi utför en mängd uppdrag inom inmätning, kontroller, maskinstyrning och utsättning med mera.

ritningar

Vi ger dig full koll på schaktmängderna

När vi utför en inmätning inför ett byggprojekt är vi först ute på arbetsplatsen – tillsammans med markentreprenören – för att mäta jordschakt, bergschakt och ledningar. Vi mäter också in och utför volymberäkningar och mängdreglering inför bergsprängningar och rivningsarbeten. På detta sätt kan du försäkra dig om att du betalar för korrekt mängd schaktmassa.

Ska du inleda ett byggprojekt och behöver veta mer innan du kör igång? Kontakta oss så kan vi hjälpa dig med en exakt inmätning – ett säkert sätt att få kontroll på kostnaderna redan innan du kör igång.

GeoDeal är ett företag som sedan 2014 har tillhandahållit mätningstjänster åt ett stort antal kunder i hela Sverige. Vi levererar högkvalitativa tjänster och lösningar som är funktionella och inkluderar inmätningsteknik som fungerar i alla skeden av en byggprocess. Vi är med hela vägen – från planering och projektering till uppföljning och förvaltning. Vår långa erfarenhet av branschen gör att vi kan garantera kvalitet stabilitet i arbetet. Vår personal är utbildad, certifierad och erfaren och vi arbetar efter internationella branschstandarder för att garantera kvalitet i alla led.

Inmätning är ett brett arbetsområde som innefattar ett flertal metoder och syftet. Här berättar vi mer om våra specifika tjänster inom inmätning:

Projekteringsinmätning

Vi har lång erfarenhet av projekteringsinmätning. Här mäter vi in samtliga detaljer såväl invändigt som utvändigt – med högsta möjliga precision. Vi får fram ett resultat som innehåller allt som behövs – och lite till.  2D, 3D eller önskat format. Redovisningar och ritningsleveranser blir tydliga, snygga och överskådliga. Inför en mätning tar vi alltid kontakt med projektledare, arkitekter och konstruktörer och kan på det sättet ta reda på alla de detaljer vi behöver veta. 

360-graders panoramafoton med mätbara pixlar är en annan mycket användbar tjänst som blir ett suveränt komplement till en ritningsleverans. Undrar ni om något specifikt så behöver ni inte besöka arbetsplatsen – det räcker med att inspektera panoramabilden.

Kontrollmätningar

Börjar det röra på sig marlen? Vi kan montera kontrollpunkter och genomföra kontrollmätningar på regelbunden basis. Bygg, anläggningar, ledningar, spår- och vägmiljö – vi kan erbjuda kontrollmätningar inom ett flertal områden. Hör av dig oss så kan vi reda ut om du behöver ett komplett kontrollprogram. Vi bokar in tider för kontroll regelbundet och redovisar resultaten helt enligt dina önskemål.

Lägeskontroll

Låt oss genomföra en lägeskontroll av ditt byggprojekt. En sådan ska helst utföras redan när formen är färdig men innan gjutning av plattan har inletts. När vi levererar en lägeskontroll så får du alltid en PDF-fil som innehåller konstruktionens inmätta läge redovisat såväl visuellt som i koordinater. Dessutom redovisas höjdnivån.

Precisionsavvägning

Vi genomför även kompetenta precisionsavvägningar, något som vi har stor erfarenhet av. Detta är ofta ett relevant sätt att kontrollera små rörelser och sättningar, ända ner på millimeternivå. Vi kan även montera dubbar och utföra regelbundna kontroller.

Vi erbjuder en rad kvalitativa tjänster inom inmätning och annan mätningsteknik, utförda av kompetenta och erfarna medarbetare. Vi använder ett brett utbud metoder för att nå fram till bästa möjliga resultat, oavsett förutsättningar och specifika önskemål från kunden. Vi har bred kompetens inom detta område: geodetisk inmätning, mätning med GPS, byggutsättning, 3D-scanning med laser, uppritning i 2D och 3D, precisionsavvägning med mera.

Detaljmätning och fastighetsdokumentation finns bland våda breda kompetenser. För just ditt projekt tar vi fram specialdesignade projekteringsunderlag och ritningar med beprövade metoder.

Kvalitetskontroll och noggrann redovisning

Vi kan dessutom etablera bruksnät på byggarbetsplatser. Här ingår kvalitetskontroll och noggrann redovisning.

Precisionsavvägning och kontrollinmätning finns också bland våra kompetenser. Här ingår sättningskontroller och rörelsekontroller i alla tänkbara byggmiljöer. Här kan du läsa mer om våra övriga tjänster.

Är du i behov av kompetent inmätning eller någon annan av våra kompetenta tjänster. Välkommen att höra av dig till oss, vi återkommer så snart som möjligt!

Vi utför lägeskontroller för företag och privatpersoner