Inmätning för projektering med hög precision

Kart- och mättjänster

Inmätning för projektering med hög precision

Kart- och mättjänster

Inmätning som ger dig full kontroll på bygget

Vill du ha full kontroll på ditt byggprojekt före, under och efter projektet? Anlita oss så kan vi göra en noggrann och detaljerad inmätning. Vi kan hjälpa dig med inmätning för schaktning – ett säkert sätt att få kontroll på en kostnad som ofta kan bli en väsentlig del av budgeten för ett byggprojekt.

Vi arbetar med alla typer av mätningsteknik inom bygg- och anläggningsprojekt – vi utför en mängd uppdrag inom inmätning, kontroller, maskinstyrning och utsättning med mera.

Ska du inleda ett byggprojekt och behöver veta mer innan du kör igång? Kontakta oss så kan vi hjälpa dig med en exakt inmätning – ett säkert sätt att få kontroll på kostnaderna redan innan du kör igång.

Inmätning - ritningar

Vi ger dig full koll på schaktmängderna

När vi utför en inmätning inför ett byggprojekt är vi först ute på arbetsplatsen – tillsammans med markentreprenören – för att mäta jordschakt, bergschakt och ledningar. Vi utför volymberäkningar och mängdreglering inför bergsprängningar och rivningsarbeten. På så sätt kan du försäkra dig om att du betalar för korrekt mängd schaktmassa.

Vi är ett företag som tillhandahåller mätningstjänster åt ett stort antal kunder i hela Sverige. Vi levererar tjänster med hög kvalitet och erbjuder lösningar som är funktionella och inkluderar inmätningsteknik. De fungerar i alla skeden som kan tänkas kan i en byggprocess. Vi är med hela vägen – från planering och projektering till uppföljning och förvaltning. Vår långa erfarenhet av branschen gör att vi kan garantera kvalitet och stabilitet i arbetet. Vår personal är utbildad, certifierad och erfaren och arbetar efter internationella branschstandarder för att garantera kvalitet i alla led.

Projekteringsinmätning

Inmätning är ett brett arbetsområde som innefattar ett flertal metoder och syften. Här berättar vi mer om våra specifika tjänster inom inmätning eftersom vi har lång erfarenhet av projekteringsinmätning. Här gör vi inmätningar av samtliga detaljer – med högsta möjliga precision. Vi får fram ett resultat som innehåller allt som behövs i 2D, 3D eller det format som våra kunder önskar. Redovisningar och ritningsleveranser blir på dessa sätt tydliga, snygga och överskådliga. Inför en mätning tar vi alltid kontakt med projektledare, arkitekter och konstruktörer och kan på det sättet ta reda på alla de detaljer vi behöver veta. 

360-graders panoramafoton med mätbara pixlar är en annan mycket användbar tjänst som blir ett suveränt komplement till en ritningsleverans. Undrar ni om något specifikt behöver ni inte besöka arbetsplatsen – det räcker med att inspektera panoramabilden som vi levererar.

Kontrollmätningar

Börjar marken röra på sig? Vi kan montera kontrollpunkter och genomföra kontrollmätningar på regelbunden basis. Bygg, anläggningar, ledningar, spår- och vägmiljö – vi kan erbjuda kontrollmätningar inom ett flertal områden. Hör av dig till oss så kan vi reda ut om du behöver ett komplett kontrollprogram. Vi bokar in tider för kontroll och redovisar sedan resultaten helt enligt dina önskemål.

Lägeskontroll

Låt oss genomföra en lägeskontroll av ditt byggprojekt. En sådan ska helst utföras redan när formen är färdig men innan gjutning av plattan har inletts. När vi levererar en lägeskontroll får du alltid en PDF-fil som innehåller konstruktionens inmätta läge, redovisat visuellt och med koordinater. Dessutom redovisas eventuella höjdnivåer.

Precisionsavvägning

Vi genomför även kompetenta precisionsavvägningar, något som vi har stor erfarenhet av. Detta är ofta ett relevant sätt att kontrollera små rörelser och sättningar, ända ner på millimeternivå. Skulle det behövas kan vi även montera dubbar och utföra regelbundna efterkontroller.

Vi erbjuder en rad tjänster inom inmätning och annan mätningsteknik, utförda av kompetenta och erfarna medarbetare. Vi använder ett brett utbud av metoder för att nå fram till bästa möjliga resultat, oavsett förutsättningar och specifika önskemål från kunden. Vi har bred kompetens inom bland annat geodetisk inmätning, mätning med GPS, byggutsättning, 3D-scanning med laser, uppritning i 2D och 3D, precisionsavvägning med mera.

Detaljmätning och fastighetsdokumentation finns bland med bland våra kunskaper. För just ditt projekt tar vi fram specialdesignade projekteringsunderlag och ritningar med beprövade metoder.

Kvalitetskontroll och noggrann redovisning

Vi kan dessutom etablera bruksnät på byggarbetsplatser. Här ingår kvalitetskontroll och noggrann redovisning.

Precisionsavvägning och kontrollinmätning är det vi är specialister på. Här ingår sättningskontroller och rörelsekontroller i alla tänkbara byggmiljöer. Här kan du läsa mer om våra övriga tjänster.

Är du i behov av kompetent inmätning eller någon annan av våra tjänster? Välkommen att höra av dig till oss, vi återkommer så snart som möjligt!

För professionellt utförda inmätningar