3D-visualisering

Vi digitaliserar ditt byggprojekt

Det finns många frågetecken inför ett stundande byggprojekt. Får jag plats med grill på uteplatsen? Behöver jag såga ned några träd? Vad har jag för utsikt från fönstret? Allt detta går att få svar på i förhand, innan själva byggandet har börjat.

Anlitar du oss i syfte att göra en 3D-visualisering av ritningarna kan du blicka in i framtiden. Med hjälp av våra kunniga tekniker och moderna mätinstrument kartlägger vi förutsättningarna för dina byggplaner, vilket har många fördelar. Du kan kontakta oss i egenskap av ett företag såväl som en privatperson, vi gör mindre och mer avancerade mätningar.

Tveka inte att höra av dig vid frågor om vår verksamhet, eller vid intresse av en 3D-visualisering!

 


Förutse utmaningar

Inom arkitektur och byggindustrin innebär teknologins framsteg en betydande fördel. Förmågan att förhandsgranska och visualisera hur ett byggprojekt kommer att se ut i sin slutliga form, samt hur det smälter samman med sin omgivning, är ovärderlig. Här är en generaliserad bild av hur 3D-visualisering förhindrar kostsamma ändringar.

Noggrannhet. Med 3D-visualisering blir det lättare att identifiera kolliderande faktorer.

Dynamiska ändringar. Det är mycket enklare att göra ändringar i en 3D-modell än i den fysiska världen. Om man upptäcker att en vägg behöver flyttas, eller att ett träd skymmer en vacker vy, kan dessa förändringar snabbt göras i modellen.

Kommunikation. En bild säger mer än tusen ord. Genom att presentera en 3D-modell kan alla inblandade parter, från arkitekter till byggare, få en klar uppfattning om projektets utseende. Detta minskar risken för missförstånd, som ofta kan leda till dyra åtgärder.

3D-visualisering erbjuder inte bara en möjlighet att se det färdiga projektet innan det ens har börjat, utan är också ett kraftfullt verktyg som minskar risken för kostsamma misstag. 


3D-visualisering - få en bild av framtiden

Först görs alltså en inmätning. Med hjälp av resultaten från mätningarna tar vi fram ritningar på området där ytor, höjdkurvor och andra element i omgivningen tas med. Utifrån dessa ritningar skapar vi, som sagt, en 3D-visualisering. Denna kan skräddarsys helt efter era önskemål, vi hittar alternativ för en optimal lösning.

Via vår 3D-viewer kan ni zooma, vrida och vända på modelleringen av ert framtida byggprojekt. Vi redigerar sedan modellen efter era önskemål.

Precisering av ytorna är avgörande, eftersom det möjliggör skapandet av ritningar och modeller i diverse digitala format för vidare arbete. Digitaliseringen av verkligheten låter övriga aktörer som är inkluderade i processen att arbeta med en modell där all nödvändig data finns tillgänglig.

3D visualisering av husby


Inmätning

För att åstadkomma en effektiv och noggrann mätning av ett rum, framtida byggplats eller installationer i en befintlig fastighet använder vi oss av en rad moderna instrument.

Drönare. Dessa är kraftfulla redskap som levererar en mängd värdefull information. De används för mätning, produktion av punktmoln och konstruktion av 3D-representationer.

Totalstation. Detta instrument kombinerar funktionerna hos en elektronisk teodolit med en elektronisk avståndsmätare (EDM). Det är ett utmärkt verktyg för att fastställa avstånd. Vi använder totalstationer från Trimble.

GNSS-mottagare. Denna teknik, Global Navigation Satellite System, erbjuder mycket precisa positionsmätningar. De är särskilt användbara på stora byggplatser.

Lasermätare. Dessa handhållna enheter är designade för användarvänlighet. De bestämmer avståndet snabbt genom att rikta in sig på den yta som laserljuset träffar.
Vad kan du förvänta dig av oss?
När du anlitar oss för inmätning, får du en tydlig bild av hur ditt nybygge, eller tillbyggnad, kommer se ut i framtiden. Du får se hur det kan integreras in i landskapet, hur det påverkar närliggande natur eller hur det påverkar dina grannar.

Vi erbjuder inmätning såväl som projektering där vi ansvarar för hela processen. Noggranna mätningar och effektiva tekniker garanteras. Låt oss, med hjälp av våra högteknologiska resurser, göra en prisvärd 3D-visualisering av ditt framtida byggprojekt. Hör av dig!

Vi digitaliserar ditt byggprojekt!