Tjänster

Bygg- och anläggningsmätning

Vi driver ditt projekt framåt på ett sätt som ger hög exakthet. Vi hjälper till med proaktiva åtgärder. Här kan vi erbjuda byggutsättning, där vi med den senaste tekniken och stor noggrannhet ser till att ni får ett högkvalitativt resultat. Vi hjälper även till med modeller till maskinstyrningssystem som kan spara tid och pengar vid grundläggningsarbete.

Inom volymberäkning kan vi hjälpa att hålla koll på kostnaderna för schaktvolymer, något som ofta är en stor del av kostnaden i ett byggprojekt.

3D-laserscanning

Våra tekniker har stor kunskap om 3D-laserscanning. Denna teknik kan vara till hjälp på ett flertal sätt inom ett byggprojekt: planering, datainsamling, lägesbestämning, framtagning av relevant data med mera.

3D-modellering

Vi kan även hjälpa till med uppritning av inskannade objekt. Överskådliga 2D- och 3D-modeller för byggnader och markdetaljer.

Kvalitetssäkring

Vid exempelvis montage eller platsgjutning kan vi på ett enkelt sätt scanna montaget och jämföra dessa data med en 3D-modell. På detta kvalitetssäkrar vi att allting står rätt till.

projektering

Vi utför lägeskontroller för företag och privatpersoner