Utstakning

Specialiserade på kvalitativ utstakning

Välkommen till dina specialister på utstakning! Vill du exempelvis se till att bygglovet eller startbeskedet ska gälla som överenskommet? Här erbjuder vi ett brett utbud av tjänster inom inmätning, som alltid utförs med de senaste instrumenten. Alla våra tekniker är certifierade och erfarna sedan många år tillbaka i branschen.

Vi har en lösning anpassat efter just ditt byggprojekt. Hör av dig om du är intresserad av att beställa en utstakning eller om du vill ha mer information!

 


Våra mätinstrument

Vid en utstakning används många olika mätinstrument. Anlitar du oss får du hjälp av utbildade tekniker och den senaste tekniken.

Pinnar och rör. Ett klassiskt sätt att mäta avstånd på. Pinnarna kan vara tillverkade av plast, trä eller metall och markerar var strukturerna ska placeras.

Lasermätare. Dessa verktyg är skapade för en smidig användning. De mäter avstånd effektivt genom att sikta mot den punkt där laserstrålen träffar.

Drönare. Dessa flygande ting genererar en mängd detaljerad data. De tillämpas för att mäta, skapa punktmoln och utforma tredimensionella modeller.

Totalstationer. Denna utrustning förenar egenskaperna av en teodolit, med en digital avståndsmätare (EDM). Det är ett förstklassigt medel för mätning av avstånd.

GNSS-mottagare. Denna lösning, Global Navigation Satellite System, ger exceptionellt noggranna platsspecifikationer.


Utsättning

Utsättning är en process av stor vikt inom byggbranschen, där exakta positioner för olika strukturer i ett projekt markeras, från ritningarna till platsen där det ska byggas. Detta görs för att säkerställa att allting byggs på rätt plats och med rätt dimensioner, enligt projektets ritningar och planer. Utsättning kan gälla allt från husgrunder till vägar, rörledningar, och andra infrastrukturella komponenter.

Utstakning, å andra sidan, avser oftast bara markeringen av gränser på en byggplats, som till exempel var gränsen för en fastighet går eller var en viss konstruktion ska placeras. Medan utsättning fokuserar på exakta positioner för byggelement, koncentrerar sig utstakning mer på att definiera specifika ytor på byggplatsen.


Finutstakning

Utstakning skulle kunna delas in i en grov del och en “fin” del. Efter en grov utstakning sker en finutstakning, som är mer detaljerad och exakt. Här läggs det fokus på specifika detaljer av byggprocessen, som exempelvis var fundamentets kanter ska vara, var installationer ska placeras, eller var vägens mittpunkt ska ligga. Mätinstrument med högre precision används i detta skede för att säkerställa att allting byggs enligt de exakta specifikationerna.

Grovutstakning används ofta för att avgränsa byggplatsens område, identifiera större konstruktionslinjer och ge en allmän riktning för arbetets gång.


Fallgropar i mätningsprocessen

Det är av stor vikt att utstakning, och andra mätningstekniker, genomförs med största möjliga noggrannhet. Det kan bli mycket dyrt att korrigera element i nybygget som inte följt ritningarna eller informationen från startbeskedet.

Vad kan hända? Ritningarna eller de digitala modellerna kan vara felaktiga, vilket leder till en felaktig konstruktion. Dessa kan också feltolkas, eventuellt till följd av den mänskliga faktorn. Platser där terrängen varierar mycket kan ge upphov till felaktiga bedömningar. Dåligt väder, exempelvis snö eller regn, kan påverka vissa mätinstrument negativt. Kommunikationsbrist eller oerfaren personal kan också bidra till felaktiga slutsatser.

Vi är medvetna om alla dessa fallgropar och vet hur man undviker dem. Med erfaren personal som vilar på en stabil grund av kunskap, får du en korrekt utstakning.


För en noggrann utstakning

En felaktig utstakning kan orsaka en rad problem, från strukturella felaktigheter och säkerhetsrisker till rättsliga tvister och oväntade kostnadsökningar. Genom att kombinera vår expertis med de senaste mätinstrumenten säkerställer vi att ditt projekt får den exakthet som behövs från första början.

Hör av dig till oss, som privatperson eller företag, vid behov av en kvalitativt utförd utstakning!

utstakning av hus

Professionell hjälp med utstakning och andra mättjänster