Lägeskontroll

Vi utför en lägeskontroll av ditt byggprojekt

Behöver du göra en lägeskontroll av ditt nybygge eller tillbyggnation? Väljer du oss som dina mätkonsulter kan vi garantera en noggrann och korrekt kontroll. Vi är certifierade och sedan många år erfarna i lantmätning. Det är oftast relevant att göra en lägeskontroll om så står angivet i startbeskedet eller om din bygglovsinspektör begär det.

Vi utför enklare mätningar såväl som mer avancerade. Hör av dig för kvalificerade lägeskontroller och den senaste utrustningen inom mätteknik.

 


När görs en lägeskontroll?

Det är alltid bra för dig som ansvarig att veta att projektet följer ritningar och bygglov, i syfte att inte behöva göra om i efterhand. Det är värt att notera att en lägeskontroll endast får genomföras av en representant från stadsbyggnadskontoret eller sakkunniga som uppfyller Lantmäteriets rekommendationer, det vill säga vi!

Vi undersöker huruvida byggnadens storlek, höjd, mått eller form stämmer överens med bygglovsbeslutet. Själva kontrollen utförs efter inledande utsättning, viktiga byggfaser som grundläggning och stommens uppförande, före slutbesiktning samt vid större ändringar eller oväntade händelser på byggplatsen.


Tillvägagångssätt

Att säkerställa att ditt byggprojekt följer ritningarna är avgörande för projektets framgång. Som sagt är vi specialiserade på lägeskontroll och ser till att varje steg av ditt byggprojekt överensstämmer med planerna. Så här kan det gå till, grovt förenklat:

Förberedelse: Vi granskar alla ritningar och specifikationer för projektet noggrant.
Inspektion: Vi kontrollerar att utsättningen som genomförts på byggplatsen stämmer överens med ritningarna.
Regelbundna besök: Vi återvänder till byggplatsen för att övervaka framstegen och säkerställa att allt är som det ska vara.
Teknisk kontroll: Vi använder avancerade mätinstrument för precision. Detta kan inkludera GPS, lasermätare och teodoliter.
Dokumentation: För varje kontrollpunkt registreras eventuella avvikelser och vilka justeringar som kan genomföras.
Kommunikation: En mycket väsentlig del inom byggbranschen. Vi återkopplar omedelbart till hantverkarna om nödvändiga korrigeringar.
Slutlig granskning: Vi gör en omfattande kontroll innan slutbesiktning för att säkerställa överensstämmelse med ritningarna.


Utsättning och utstakning

Två av de grundläggande stegen i ett byggprojekt är utsättning och utstakning, därefter följer eventuellt en viktig lägeskontroll. Utsättningen avser processen att överföra ritningsinformation från byggplanen till byggplatsen. Med hjälp av utsättning bestämmer man exakt var byggandet ska ske, var husgrunden kommer att placeras. Genom att noggrant utföra utsättning ser hantverkarna till att projektet börjar på rätt sätt, samt att konstruktionen korrelerar med ritningarna.

Med utstakning markerar man exakta positioner på byggplatsen med hjälp av pålar, pinnar eller andra märkmetoder. Utstakning används ofta för att markera ut var grävarbeten ska ske, var installationer ska placeras och även för att definiera projektområdets gränser.

Efter att utsättning och utstakning har genomförts, kan det bli relevant med lägeskontroll för att säkerställa att allt byggs enligt plan. Lägeskontrollen kontrollerar om de faktiska positionerna och höjderna på byggplatsen matchar de som specificerades i byggplanen.


Mättekniker och modern utrustning

Vi använder oss av en rad olika mätinstrument i våra lägeskontroller, som vi sedan anpassar efter projektets omfattning. Anlitar du oss för att utföra din lägeskontroll kan du känna dig säker i att mätningen blir korrekt utförd, med hjälp av modern utrustning. Bland annat använder vi oss av följande verktyg:

Totalstation, eller elektronisk takymeter, är en elektronisk teodolit integrerad med integrerad lantmätare (en så kallad EDM). Ett förträffligt medel för att mäta längd.

GNSS-mottagare. Vårt moderna Global Navigation Satellite System ger mycket noggranna positionsmätningar. Används gärna på stora byggarbetsplatser.

Lasermätare. Smidiga instrument anpassade för att enkelt hållas i handen. Mäter snabbt avståndet till den yta laserstrålen träffar.

Drönare. Ett mycket effektivt verktyg, som ger upphov till en mängd användbar data. Vi mäter, skapar punktmoln och skapar 3D-modeller.

Lägeskontroll - med effektiv noggrannhet

Ska en lägeskontroll göras, likt en utstakning eller en utsättning, är det av stor vikt att den blir korrekt utförd. Bristfälliga mätningar kan bli dyra, om det kommer fram att det som byggts inte överensstämmer med de godkända ritningarna. 

Vi har lång erfarenhet i branschen, som tillsammans med god service och modern utrustning gör oss till ett säkert val. Du får en PDF-fil som innehåller alla mätningar, redovisat visuellt och med koordinater. Du får också kännedom om eventuella höjdnivåer.

Hör av dig vid intresse, eller om du har några frågor!

mätutrustning för lägeskontroll

För en kvalitativt utförd lägeskontroll